Meny
Illustrasjon av en flerkulturell gruppe

Om KOMBA

Arbeid med barn og familier med en annen bakgrunn enn majoritetsbefolkningen er blitt en viktig del av barnevernsarbeidet i alle deler av landet. KOMBA står for minoritetskompetanse i barnevernet og er et opplæringsprogram for ansatte i det kommunale barnevernet, i den statlige fosterhjemstjenesten og ved barnevernsinstitusjoner.

Opplæringsprogrammet KOMBA består av samlinger i ulike deler av landet, læringssirkler, nettleksjoner og en ressursbank. KOMBA er utviklet av VID vitenskapelige høgskole, i samarbeid med flere andre universiteter og høgskoler i Norge, på oppdrag fra BUFDIR.

For 2024 vil opplæringen bli tilbudt ansatte i region Oslo og Innlandet, og samlingene vil finne sted i Lillehammer og Asker.

 • Samlinger

  Samlinger illustrasjon

  Deltakerne i opplæringsprogrammet inviteres til tre samlinger, én på våren og to samlinger i løpet av høsten. Hver samling belyser ulike tema relatert til barnevernets møter og arbeid med minoriteter. Mer informasjon om samlingssted og tidspunkt finner du her.

  Gå til samlinger
 • Nettleksjoner

  E-læring illustrasjon

  Nettleksjonene er en sentral del av opplæringsprogrammet, og hver av de seks leksjonene tar opp aktuelle tematikker og problemstillinger relatert til minoriteter i barnevernet. Nettleksjonene er tilgjengelige for alle som er interessert i fagfeltet.

  Gå til nettleksjoner
 • Ressursbank

  Ressurser illustrasjon

  Her i ressursbanken vil du finne litteratur relatert til temaene som tas opp i nettleksjonene, annen relevant faglitteratur samt aktuelle filmer og andre digitale ressurser.

  Gå til ressursbank

Samarbeidspartnere

Følgende utdanningsinstitusjoner er samarbeidspartnere i KOMBA: Høgskolen på Vestlandet (HVL), Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Universitetet i Agder (UiA), Universitetet i Stavanger (UiS) og Universitetet i Tromsø (UiT). Samarbeidet sikrer at lokal forankring og lokale særegenheter i ulike deler av landet ivaretas.

 • VID logo
 • HPV logo
 • NTNU logo
 • UiS logo
 • UiS logo
 • UiT logo