Meny

Samene som urfolk og minoritet i Norge og samiske barn og familiers rettigheter i barnevernet

11 mn.

Denne nettleksjonen setter fokus på samiske familier og samiske barns rettigheter i møte med barnevernet.