Meny

Nasjonale minoriteter i møte med barnevernet

11 mn.

Denne nettleksjonen setter fokus på samiske familier og samiske barns rettigheter i møte med barnevernet.