Meny

Bergen

Samling 1. Barn og Foreldre med minoritetsbakgrunn

Dato:
Gruppe A: 26.-27. august 2021 (Sted:Clarion)
Gruppe B: 31. august -1. september 2021 (Sted: Quality)
Gruppe C: 2.-3. september 2021 (Sted:Quality)

Sentrale temaer for samlingen er migrasjonsprosesser, kulturbegrepet og kulturforskjeller, minoritets-majoritetsrelasjoner og tillit samt barnesyn og barneoppdragelse i ulike kulturer.

Detaljert program vil bli publisert her i forkant av samlingen.

Samling 2. Interkulturell kompetanse i barnevernsfaglig arbeid

Dato:
Gruppe A: 26.-27. oktober 2021 (Sted:Quality)
Gruppe B: 28.-29. oktober 2021 (Sted: Quality)
Gruppe C: 1.-2. november 2021 (Sted:Clarion)

Vi vil her særlig legge vekt på det kommunikative møtet og samhandlingen mellom barnevernet og minoritetsfamilier. Sentrale tema her vil være verbal og nonverbal kommunikasjon, bruk av tolk, stereotypier, fordommer, holdninger, profesjonsetikk og brukermedvirkning i det interkulturelle møtet. I denne samlingen vil vi også ta for oss barnets beste i den internasjonale diskusjonen.

Samling 3. Sårbarhet og myndiggjøring i et minoritetsperspektiv

Dato:
Gruppe A: 15.-16. februar 2022 (Sted:Quality)
Gruppe B: 17.-18. februar 2022 (Sted: Quality)
Gruppe C: 7.-8. mars 2022 (Sted:Clarion)

Temaer som vil bli vektlagt på denne samlingen er strukturell vold og produksjon av sårbarhet med særlig søkelys på resiliensperspektiver. På samlingens andre dag vil vi samle trådene fra de foregående samlingene og reise spørsmålet om barnevernets forutsetninger for å drive kultursensitivt arbeid. Læringssirklene vil presentere sine prosjekter.