Meny

Tromsø

Samling 1. Barn og Foreldre med minoritetsbakgrunn

Sted:
Thon Hotel Polar, Tromsø
Grønnegata 45, 9008 Tromsø
Dato:
Gruppe A: 30. - 31. august 2022
Gruppe B: 1.- 2. september 2022

Sentrale temaer for samlingen er migrasjonsprosesser, kulturbegrepet og kulturforskjeller, minoritets-majoritetsrelasjoner og tillit samt barnesyn og barneoppdragelse i ulike kulturer.

Samling 2. Interkulturell kompetanse i barnevernsfaglig arbeid

Sted:
Thon Hotel Polar, Tromsø
Grønnegata 45, 9008 Tromsø
Dato:
Gruppe A: 7. - 8. november 2022
Gruppe B: 9. - 10.november 2022

Vi vil her særlig legge vekt på det kommunikative møtet og samhandlingen mellom barnevernet og minoritetsfamilier. Sentrale tema her vil være verbal og nonverbal kommunikasjon, bruk av tolk, stereotypier, fordommer, holdninger, profesjonsetikk og brukermedvirkning i det interkulturelle møtet.

Samling 3. Sårbarhet og myndiggjøring i et minoritetsperspektiv

Sted:
Thon Hotel Polar, Tromsø
Grønnegata 45, 9008 Tromsø
Dato:
Gruppe A: 14. - 15. februar 2023
Gruppe B: 16. - 17. februar 2023

Temaer som vil bli vektlagt på denne samlingen er sårbarhet, myndiggjøring og resiliens. På samlingens andre dag vil vi samle trådene fra de foregående samlingene og reise spørsmålet om barnevernets forutsetninger for å drive kultursensitivt arbeid. Læringssirklene vil presentere sine prosjekter.