Meny

Trondheim & Molde

Samling 1. Barn og Foreldre med minoritetsbakgrunn

Sted:
Trondheim: Scandic Lerkendal
Klæbuveien 127, 7031 Trondheim
Scandic Alexandra Molde
Storgaten 1-7, 6413 Molde
Dato:
Gruppe A: 18.-19. april 2023 (Sted:Trondheim)
Gruppe B: 20.-21. april 2023 (Sted: Molde)

Sentrale temaer for samlingen er migrasjonsprosesser, kulturbegrepet og kulturforskjeller, minoritets-majoritetsrelasjoner og tillit samt barnesyn og barneoppdragelse i ulike kulturer.

Samling 2. Interkulturell kompetanse i barnevernsfaglig arbeid

Sted:
Trondheim: Quality Airport Hotel Værnes
Kjøpmannsgate 20, 7500 Stjørdal
Scandic Alexandra Molde
Storgaten 1-7, 6413 Molde
Dato:
Gruppe A: 29.-30. august 2023 (Sted:Trondheim)
Gruppe B: 31. august -1. september 2023 (Sted: Molde)

Vi vil her særlig legge vekt på det kommunikative møtet og samhandlingen mellom barnevernet og minoritetsfamilier. Sentrale tema her vil være verbal og nonverbal kommunikasjon, bruk av tolk, stereotypier, fordommer, holdninger, profesjonsetikk og brukermedvirkning i det interkulturelle møtet.

Samling 3. Sårbarhet og myndiggjøring i et minoritetsperspektiv

Sted:
Trondheim: Quality Airport Hotel Værnes
Kjøpmannsgate 20, 7500 Stjørdal
Scandic Alexandra Molde
Storgaten 1-7, 6413 Molde
Dato:
Gruppe A: 5.-6. desember 2023 (Sted:Trondheim)
Gruppe B: 7.-8. desember 2023 (Sted: Molde)

Temaer som vil bli vektlagt på denne samlingen er sårbarhet, myndiggjøring og resiliens. På samlingens andre dag vil vi samle trådene fra de foregående samlingene og reise spørsmålet om barnevernets forutsetninger for å drive kultursensitivt arbeid. Læringssirklene vil presentere sine prosjekter.

Detaljert program vil bli publisert her i forkant av samlingen.

Last ned program i .pdf